İçeriğe geç

Sahte aydınlanma

bireyin içinde yaşadığı kültürel gerçekliğin üretilen bir tez olduğunu kavradığında yaşadığı travmatik aydınlanmadır. çevrenizdeki her şeyin sizi bir şeyden taraf olmaya ve aidiyetlerinizi inşa edip farkettirmeden size kabul ettirdiğini anladığınızda tam zıttındaki köşede hakikati aramaya ve bulmaya odaklanırsınız.

oysa kültürel gerçeklik bir plan değil reflekstir. bu durumu refleks olarak algılayanlar ise gerçeği yerinde tespit etmiş olur. aydınlanmanın yolu binlerce sahte aydınlanmanın toplamıdır. zihin daima genişlemek ilerlemek ister. kapasitesi sonsuzdur. hakikati, sırrını çözdüğü sahte düzenin tam zıttı olan köşede arayanlar tezi terkedip antiteze sığınmaktan başka çaresi olmadığına inandırılanlardır. akademi kendi refleksleri sebebiyle bu düzenin içinde kendi varlığını yüceltecek olan fikirlerin yolunu aydınlatan bir sokak lambası olmayı seçti.

bir fikre karşılık başka bir fikir üretmek demek karşılık verilen fikri idrak edememiş olmak demektir. hiç bir önerme yanlışlanamaz ve yanlışlanamayan önermeler doğruda olamaz. ancak önermeler bağımsız değildirler onları ortaya koyanlar önermelerini geçerli kılmak için refleks olarak savunmaya ve var etmeye doğrulamaya çalışırlar. böylece farklı önermelerin çelişmesi neticesinde doğrular ve yanlışlar savaşı başlar. her önermenin doğru olduğu bir küme ve her önermenin yanlış olduğu bir küme icat etmek mümkündür dolayısıyla önermeler objektif olarak değerlendirilemezler. önermeleri kaynağından bağımsız ele almak imkansızdır. her önerme kavramlardan ve kavramlar zihinlerin algısından beslenir. temelde her şey reflekstir. gelişen bu kompleks refleksif yönelimlerin evrimi bizi ilk çağlardan günümüze kadar getirmiştir. her şeyin kördüğüm haline geldiği günümüzde ideal olana ulaşmaya, kolektif bir şekilde bilinçsizce çalışan insanlık sonunda bütün önermelerin kabul ve reddedilebilir olduğu sonucuna ulaşmaya mahkumdur. bu zorunluluğun sebebi, zihinsel keşifler çağı olarak kabul edebileceğimiz bu çağda zihnimizdeki özgürlükler ülkesini keşfetmek için okyanuslara açılmak zorunda olan baskılanmış personamızın refleks bir tepki gösterecek olmasıdır.

Bağlan!
Gemi okyanusa açılmak üzere, acele et ve bize katıl!

Yorumlar

Henüz yorum yok